Skip links

Działania z obszaru etykiety

Więcej

Szkolenia indywidualne

Oferta skierowana jest do osób przygotowujących się do objęcia ważnych stanowisk, wystąpień publicznych, funkcjonujących w środowisku biznesowym lub realizujących obowiązki na arenie międzynarodowej.

Zobacz zakres tematyczny

Więcej

Etykieta biznesu

Poznaj zasady obowiązujące w relacjach służbowych i buduj profesjonalny wizerunek swój i swojej firmy. Dowiedz się jakie zasady obwiązują w kontaktach z osobami o wyższej randze, klientami czy politykami.

Zobacz zakres tematyczny

Więcej

Etykieta dla administracji

To obszar wiedzy dla pracowników  instytucji administracji publicznej, ułatwiający budowanie profesjonalnych relacji służbowych zarówno wewnątrz sektora administracyjnego, jak i z innymi podmiotami.

zobacz zakres tematyczny

Więcej

Profesjonalny Asystent Zarządu

Profesjonalne przygotowanie do pełnienie funkcji Asystenta Zarządu, Sekretarki, Recepcjonisty. Praktyczna wiedza, która pozwoli budować profesjonalny wizerunek firmy.

zobacz zakres tematyczny

Więcej

Etykieta dla studentów

Oferta skierowana do studentów, którzy chcą się wyróżnić na rynku pracy i od początku budować swój profesjonalny wizerunek w relacjach służbowych.

Zobacz zakres tematyczny

Więcej

Etykieta przy stole

Poznaj zasady, które obowiązują na przyjęciach bufetowych, podczas oficjalnych przyjęć zasiadanych oraz wizyt w restauracjach. Wiedza niezbędna i przydatna zarówno w relacjach służbowych, jak i towarzyskich.

zobacz zakres tematyczny

Więcej

Różnice kulturowe

Obszar wiedzy uświadamiający wpływ kultury na budowanie relacji w biznesie. Poznanie tych zasad pozwala lepiej zrozumieć zagranicznych partnerów biznesowych i świadomie budować relacje z nimi.

Zobacz zakres tematyczny

Więcej

Budowanie relacji służbowych

Warsztat uświadamiający znaczenie i rolę relacji w działaniach biznesowych. Warsztaty realizowane są w oparciu o narzędzia coachingowe, ułatwiające wypracowanie pożądanych rozwiązań.

Zobacz zakres tematyczny

INNI O MOICH SZKOLENIACH