Skip links

Działania z obszaru etykiety

Więcej

Top Management Protocol Program – szkolenie otwarte

Zapraszam na szkolenie otwarte TMPPTo szkolenie skierowane jest dla praktyków biznesu, osób funkcjonujących w zróżnicowanych środowiskach biznesowych, reprezentujących firmy na oficjalnych wydarzeniach, odpowiedzialnych za budowanie relacji biznesowych. Program szkolenia oraz zapisy na szkolenie

Więcej

Etykieta biznesu

Poznaj zasady obowiązujące w relacjach służbowych i buduj profesjonalny wizerunek swój i swojej firmy. Dowiedz się jakie zasady obwiązują w kontaktach z osobami o wyższej randze, klientami czy politykami.

Zobacz zakres tematyczny

Więcej

Etykieta dla administracji

To obszar wiedzy dla pracowników  instytucji administracji publicznej, ułatwiający budowanie profesjonalnych relacji służbowych zarówno wewnątrz sektora administracyjnego, jak i z innymi podmiotami.

zobacz zakres tematyczny

Więcej

Etykieta dla studentów

Oferta skierowana do studentów, którzy chcą się wyróżnić na rynku pracy i od początku budować swój profesjonalny wizerunek w relacjach służbowych.

Zobacz zakres tematyczny

Więcej

Etykieta przy stole

Poznaj zasady, które obowiązują na przyjęciach bufetowych, podczas oficjalnych przyjęć zasiadanych oraz wizyt w restauracjach. Wiedza niezbędna i przydatna zarówno w relacjach służbowych, jak i towarzyskich.

zobacz zakres tematyczny

Więcej

Różnice kulturowe

Obszar wiedzy uświadamiający wpływ kultury na budowanie relacji w biznesie. Poznanie tych zasad pozwala lepiej zrozumieć zagranicznych partnerów biznesowych i świadomie budować relacje z nimi.

Zobacz zakres tematyczny

Więcej

Budowanie relacji służbowych

Warsztat uświadamiający znaczenie i rolę relacji w działaniach biznesowych. Warsztaty realizowane są w oparciu o narzędzia coachingowe, ułatwiające wypracowanie pożądanych rozwiązań.

Zobacz zakres tematyczny

INNI O MOICH SZKOLENIACH