Skip links

Szkolenie otwarte

Zapraszam na szkolenie otwarte dla Asystentek Zarządów. Jeśli jesteś Asystentką / Asystentem Zarządu. Odpowiadasz za organizację wydarzeń specjalnych w twojej firmie, odpowiadasz za przyjmowanie gości, korespondencję służbową, wspierasz pracę zarządu, reprezentując firmę uczestniczysz w różnego rodzaju wydarzeniach specjalnych to zapraszam