Skip links

Etykieta dla administracji

Szkolenia indywidualne
Etykieta biznesu
Etykieta dla administracji
Profesjonalny Asystent Zarządu
Etykieta dla studentów
Etykieta przy stole
Różnice kulturowe
Budowanie relacji służbowych
Etykieta kojarzy nam się z zasadami obowiązującymi w świecie biznesu i w stosunkach międzynarodowych. Choć w obu tych przypadkach odgrywa ona nieocenioną rolę, to warto zwrócić uwagę, że coraz częściej korzystamy z jej zasad również w obszarze działań administracji publicznej. Tu również obowiązują wytyczne, które ułatwiają budowanie relacji służbowych oraz definiują zachowania na styku administracji z innymi podmiotami, oraz wewnątrz instytucji.
Zakresy tematyczne:
 • Główne różnice pomiędzy etykietą towarzyską a służbową
 • Polska kultura narodowa a etykieta służbowa
 • Kardynalne zasady etykiety służbowej
 • Precedencja (pierwszeństwo) w relacjach służbowych
 • Relacja Klient – Pracownik
 • Relacja Rodzic – Nauczyciel
 • Etykieta w placówkach administracji publicznej
 • Zasady podczas powitania i przedstawiania się
 • Zasady podczas zapoznawania ze sobą osób
 • Wymiana wizytówek
 • Przyjmowanie „gości”  (usadzanie, witanie, przedstawianie itp.)
 • Organizacja wydarzeń specjalnych
 • Autoprezentacja w pracy
 • Netykieta – czyli etykieta w sieci
 • Etykieta telefoniczna
 • Etykieta w środkach komunikacji i w sytuacjach codziennych
 • Etykieta na przyjęciach (przyjęcia bufetowe, zasiadane, restauracje)
 • Dress code w miejscu pracy
W tym obszarze oferuję:
 • Szkolenia dla placówek oświatowych
 • Szkolenia dla rad pedagogicznych
 • Szkolenia dla doradców metodycznych
 • Szkolenia dla urzędów
 • Konsultacje indywidualne
 • Opracowanie i wdrażanie standardów
 • Współpraca przy wydarzeniach specjalnych