Skip links

Zaproszenia

Zapraszać możemy na różne sposoby: osobiście, e-mailowo, wysyłając zaproszenie tradycyjne. I tu kilka wskazówek, o których warto pamiętać wysyłając lub otrzymując oficjalne zaproszenie.

  • Wysyłaj zaproszenie z odpowiednim wyprzedzeniem – min. 3 tygodnie przed wydarzeniem
  • Na zaproszenie odpowiadamy w miarę jak najszybciej – to znacznie ułatwi przygotowania gospodarzom
  • Gdy na zaproszeniu podane są ramy czasowe, oznacza to, że przyjęcie trwa od…do…
  • Zaproszeń imiennych nie wypada nikomu przekazać
  • Gdy na zaproszeniu znajdzie się informacja o stroju: Black Tie – oznacza to, że mamy przyjść w smokingu, White Tie – oznacza frak. Dla pań są to długie suknie.
  • Skróty na zaproszeniu

Zobacz popularne skróty, które mogą znaleźć się na zaproszeniu: https://projektowniawizerunku.pl/wp-content/uploads/2023/01/Zaproszenia-podstawowe-zasady.pdf