Skip links

Zapoznawanie ze sobą osób

Zapoznawanie ze sobą osób to umiejętność, która przydaje się na każdym etapie życia zawodowego. Skoro w biznesie nikt nie chce  być anonimowy, tym ważniejsza staje się wiedza na temat umiejętnego i poprawnego przedstawiania sobie osób z różnych środowisk.

Podczas zapoznawania ze sobą osób, w sytuacjach służbowych, pamiętajmy o zasadzie pierwszeństwa wynikającej z hierarchii. Z większością przypadków, powinniśmy sobie poradzić kierując zasadą: osobie na wyższym stanowisku przedstawiamy osobę będącą na stanowisku niższym.

Podczas zapoznawania ze sobą osób pamiętajmy o kilku zasadach:

  • Osobie wyższej rangą, przedstawiamy osobę na niższym stanowisku.
  • Osobom znanym, cenionym, pełniącym ważne funkcje polityczne lub społeczne przedstawiamy pozostałe osoby.
  • Parze przedstawiamy pojedynczą osobę (chyba, że osoba pojedyncza znacznie przewyższa rangą parę, wówczas możemy odstąpić od tej zasady).
  • Grupie osób przedstawiamy osobę, która wchodzi do pomieszczenia, lub dołącza do grupy, bez względu na rangę tej osoby.
  • Klientowi przedstawiamy menedżerów pracujących w firmie X.
  • Partnerzy życiowi lub małżonkowie przejmują status męża lub żony i powinni być, traktowani z precedencją, adekwatną do zajmowanej pozycji.

Zapoznając ze sobą osoby – podstawowe zasady:

  • Pamiętajmy, by mieć wzrok skierowany w kierunku osoby, którą w danym momencie przestawiamy.
  • Dobrze jest podać podobną ilość informacji o wszystkich osobach. Czyli jeśli podajemy czyjeś imię, nazwisko, funkcję i firmę, to zbliżoną ilość informacji powinniśmy podać o drugiej z zapoznawanych osób. Nie wypada szczegółowo przedstawić jednej osoby, a o drugiej powiedzieć „a to Pani Ania”.
  • Nie ograniczajmy się jedynie do imienia i nazwiska oraz firmy, którą reprezentują dane osoby. Skoro przedstawiamy sobie osoby, chcemy umożliwić im nawiązanie relacji. Dodanie informacji np. o osiągnięciach czy zainteresowaniach danej osoby, może okazać się bardzo przydatne w dalszym kontynuowaniu rozmowy.

Zapoznawanie osób – najważniejsze zasady https://projektowniawizerunku.pl/wp-content/uploads/2023/01/Zapoznawanie-osob-zasady.pdf