Skip links

Warsztaty dla licealistów

Praca z pokoleniem Zetek to dla mnie zawsze duża przyjemność i ciekawe doświadczeni. Rozmawiając o różnicach pokoleniowych, podejściu do budowania relacji i szacunku do różnorodności wymieniamy się poglądami i doświadczeniami. Wszystko po to by lepiej zrozumieć motywy oraz oczekiwania drugiej strony i bardziej świadomie budować relacje – nie tylko te zawodowe. Z rewelacyjną młodzieżą z liceum Columbus poszliśmy o krok dalej i temat kultury budowania relacji poszerzyliśmy o temat etykiety przy stole – jak znalazł przed świętami 😊.