Skip links

Precedencja w biznesie

Precedencja w relacjach służbowych

Precedenja odgrywa zupełnie inną rolę w krajach hierarchicznych niż w krajach egalitarnych. Polska to kraj należący do grona tych uznawanych za hierarchiczne stąd znajomość zasad etykiety, szczególnie w oficjalnych sytuacjach i sformalizowanych środowiskach ma bardzo duże znaczenie.

Termin „precedencja” wywodzi się z łacińskiego praecedentia i oznacza „pierwsze miejsce, pierwszeństwo, prym”. Pierwsze wzmianki o precedencji pochodzą z Anglii i Francji z XIII wieku i dotyczą zapisów ustanawiających porządek podczas podpisywania dokumentów, ceremonii dworskich, wstawania i zasiadania do stołu. Obecnie precedencja definiuje porządek i kolejność w następujących sytuacjach:

 • witanie gości,
 • zabieranie głosu,
 • przedstawianie się,
 • zajmowanie miejsc przy stole,
 • wygłaszanie przemówień,
 • zajmowanie miejsc w samochodzie,
 • inicjowanie uścisku dłoni,
 • wręczanie wizytówek,
 • wchodzenie do pomieszczeń,
 • zamieszczanie podpisów na listach,
 • zamieszczanie listy odbiorców w korespondencji e-mailowej

i wielu innych, z którymi na co dzień mamy do czynienia w relacjach służbowych.

W dyplomacji to drogowskaz, który określa również m.in.:

 • kolejność składania wieńców,
 • kolejność przybywania na przyjęcia,
 • miejsca w kolumnie samochodowej, a nawet w samym samochodzie,
 • miejsce na wspólnym zdjęciu.

Dowiedz się więcej o precedencji https://projektowniawizerunku.pl/wp-content/uploads/2023/02/Precedencja.pdf