Analiza kolorystyczna za pomocą chust kolorystycznych

Celem warsztatów jest uświadomienie roli koloru w strategii budowania własnego wizerunku. Podczas warsztatów uczestnicy zapoznają się z podstawową wiedzą z zakresu psychologii koloru i wpływu koloru na to jak jesteśmy postrzegani przez innych. Każdy z uczestników przechodzi analizę kolorystyczna za pomocą chust kolorystycznych, co ma na celu określenie typu urody a tym samym dobór najbardziej sprzyjających kolorów oraz wyeliminowanie najmniej korzystnych. Wiedza zdobyta podczas warsztatów pomoże w świadomym budowaniu wizerunku, co ma znaczenie nie tylko w relacjach towarzyskich, ale i biznesowych.
Warsztaty mają charakter otwarty ale mogą zostać zorganizowane dla zamkniętej grupy min. 4 osób.

Analiza sylwetki

Warsztaty mają na celu zapoznanie uczestników z różnymi rodzajami sylwetek oraz charakterystyką poszczególnych typów. Podczas warsztatów uczestnicy dowiedzą się jaki reprezentują typ sylwetki. Dowiedzą się jak dobierać stroje, aby podkreślać atuty sylwetki i jak tuszować mankamenty. Każdy indywidualnie otrzyma wskazówki, które pozwolą mu na umiejętny dobór strojów.
Warsztaty mają charakter otwarty ale mogą zostać zorganizowane dla zamkniętej grupy min. 4 osób.

Praca nad wizerunkiem – praca z indywidualnym klientem

Są to indywidualne spotkania z Klientem, których celem jest wyznaczenie kierunku ewentualnych zmian w wizerunku. Konsultacje dotyczyć mogą zarówno sfery czysto wizerunkowej opartej na pracy nad wyglądem czy strojem, jak też udoskonalania umiejętności autoprezentacji, przygotowania do wystąpień publicznych.