Rozmowy telefoniczne i korespondencja elektroniczna w biznesie

Korespondencja elektroniczna jest uznawana formalnie za oficjalną formę komunikacji?
Zasady obowiązujące podczas korespondencji elektronicznej definiuje netykieta.
Biznesową korespondencję elektroniczną z osobą, której nie znamy, najbezpieczniej zacząć:
Odpowiedzi na korespondencję elektorniczną udzielamy stosując zasadę:
Wysyłając służbową wiadomość e-mail do kilku osób, które się nie znają, etykieta biznesu nakazuje:
Jeżeli rozmowa telefoniczna została niespodziewanie przerwana, oddzwania:
Dzwoniąc do kogoś, czekamy na odebranie telefonu, zgodnie z zasadami etykiety, nie dłużej niż:
Rozmowę powinna skończyć osba, która:
Telefony służbowe, zgodnie z zasadami etykiety biznesu, powinno się wykonywać w godzinach:
Jeśli dzwoni służbowy telefon, ale nie możemy w danym momencie rozmawiać wówczas: