Netykieta

E-mail jest uznawany za korespondencję oficjalną.
Pisząc służbowego e-maila do osoby, której nie znam (kobieta) , zajmującej wyższe stanowisko w hierarchii, zgodnie z zasadami netykiety najwłaściwiej jest zastosować następujący zwrot rozpoczynający e-mail:
„Witam” to forma dopuszczalna przez netykietę.
Pisząc do grupy osób, które się znają i biorą udział we wspólnym projekcie, wymieniając adresy e-mailowe stosuję zasadę precedencji (kolejność według rangi).
Zgodnie z netykietą, na udzielenie odpowiedzi e-mailowej mamy:
Bieżące, służbowe e-maile, zgodnie z zasadami netykiety, wysyłamy:
Netykieta dopuszcza stosowanie emotikonów w oficjalnej korespondencji służbowej:
Przesłanie cudzej korespondencji e-mailowej osobom postronnym (bez zgody tej osoby) jest naruszeniem ochrony praw autorskich:
Otrzymując e-mail, który nie powinien do nas trafić: