Aktywuj poniższy test już teraz i sprawdź swoje wyniki, klikając – tutaj!

Powitanie w biznesie


Zgodnie z etykietą biznesu:

 • kobiety i osoby starsze pierwsze wyciągają dłoń na powitanie
 • osoba wyższa rangą inicjuje uścisk dłoni, bez względu na płeć i wiek
 • kto pierwszy ten lepszy

Według zasad etykiety biznesu, podczas powitania z osobą wyższą rangą:

 • tylko mężczyźni powinni wstawać
 • wstawanie nie jest konieczne, szczególnie jeśli jesteśmy zajęci pracą
 • wszystkich obowiązuje ta sama zasada: powinni wstawać zarówno mężczyźni jak i kobiety

Profesjonalny uścisk dłoni trwa:

 • od 3-4 sekund – tyle co wypowiedzenie „dzień dobry”
 • trzymamy dłoń do momentu aż osoba wyższa rangą nie zwolni uścisku
 • nie ma żadnych ograniczeń co do długości uścisku, może on trwać tyle ile zażyczą sobie witający

Witając się z grupą osób podczas spotkania służbowego:

 • zaczynamy od powitania z gospodarzem spotkania, lub jeśli go nie ma z osobą o najwyższej randze
 • witam się podchodząc do wszystkich po kolei, nie wybierając nikogo
 • zaczynam powitanie od kobiet, a następnie witam się z mężczyznami

Przychodząc na spotkanie służbowe do gabinetu wiceprezesa, który jest gospodarzem spotkania, spotykamy również prezesa – z kim najpierw się przywitamy:

 • z prezesem
 • z wiceprezesem

Wchodząc do windy zawsze witamy się mówiąc „dzień dobry” i żegnamy wychodząc:

 • prawda
 • fałsz