Rola działań PR w budowaniu wizerunku Firmy

Celem szkolenia jest poznanie roli i znaczenia działań związanych z promocją reputacji Firmy i nabycie wiedzy z zakresu umiejętnego zarządzania tymi działaniami.  Podczas szkolenia uczestnicy poznają różne metody i narzędzia do budowania wizerunku Firmy, ich charakterystykę i zastosowanie. Podczas części praktycznej nauczą się pisania strategii PR w oparciu o potrzeby komunikacyjne i biznesowe Firmy.

Tworzenie skutecznej strategii działań wizerunkowych

Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu opracowywania strategii komunikacyjnej dla Firmy. Nauczą się jak precyzować założenia i cele komunikacyjne, analizować aktualny wizerunek firmy, wyznaczać grupy docelowe oraz dobierać adekwatne do nich kanały komunikacyjne. Na szkoleniu przedstawione zostaną różnorodne narzędzia do budowana wizerunku firmy oraz ich charakterystyka. Uczestnicy przechodzą przez wszystkie etapy budowania strategii, opracowując ją w praktyce dla wybranego przez siebie lub rzez trenera przykładu.

Kreowanie Wizerunku osób w biznesie

W ramach szkolenia zostanie szczegółowo omówiony wizerunek, co się na niego składa i jak ważna jest dbałość o wizerunek w środowisku pracy. Omówione zostanie pojęcie pierwszego wrażenia i jego wpływ na to jak jesteśmy posrzegani. Ważnym elementem zajęć będą zagadnienia związane z dress code, etykietą biznesu w odniesieniu do stroju oraz psychologią koloru. Omówione zostaną standardy wyglądu obowiązują w środowisku biznesowym oraz najczęściej popełniane błędy. Zajęcia pozwolą uczestnikom na świadome kreowanie wizerunku w środowisku biznesowym

Elementy etykiety biznesu i savoir vivre
(szkolenie może być prowadzone również w języku angielskim)

Szkolenie ma na celu uświadomienie roli i znaczenia naszego wyglądu i zachowania w kreowaniu osobistego wizerunku w relacjach biznesowych. Na szkoleniu omówione zostaną podstawowe i najważniejsze zasady etykiety biznesu oraz normy i wymagania względem zachowania w różnych sytuacjach i okolicznościach biznesowych. Omówiony zostanie i scharakteryzowany profesjonalny wizerunek w oparciu o obowiązujące w biznesie zasady etykiety.

Kształtowanie skutecznej współpracy z mediami

Szkolenie ma na celu zdobycie wiedzy o tym jak umiejętnie budować wizerunek frmy za pomocą mediów. W ramach tego szkolenia zostanie omówiona istota współpracy z mediami, dlaczego warto budować rzetelne relacje z dziennikarzami oraz  jak się przygotować i jak skutecznie realizować politykę komunikacyjną firmy. Podczas szkolenia szczegółowo zostanie omówiona współpraca na linii dziennikarz – PR-owiec ze wskazówkami, które pomogą budować pozytywne relacje i wzajemne zaufanie.  Ważnym elementem będzie omówienie specyfiki pracy dziennikarza oraz poszczególnych mediów. Omówione zostaną również różne formy kontaktów z dziennikarzami takie jak informacja prasowa, konferencja prasowa, briefing, wywiad itp. oraz dostosowanie ich do potrzeb i okoliczności. Przećwiczone zostaną umiejętności pisania wybranych tekstów PR oraz organizowania konferencji prasowych.  Istotnym elementem programu będzie istota monitorowania mediów, który pomaga w mierzeniu efektywności działań PR-owca. Szkolenie pozwoli na zdobycie wiedzy i umiejętności do profesjonalnego budowania relacji z mediami. Dzięki wiedzy zdobytej na szkoleniu osoby odpowiedzialne za komunikację nabiorą pewności siebie w kontaktach z dziennikarzami i będą umiały umiejętnie dostosować treści oraz formy komunikatów do okoliczności a co za tym idzie, umiejętnie kreować wizerunek swojego pracodawcy.