Współpraca z Grupą OSB

Zakres moich działań wykracza poza obszar Trójmiasta i okolic, tak też było w przypadku tego Przedsiębiorstwa z Olsztyna. Zakres moich działań polegał na: przygotowaniu strategii komunikacyjnej i wizerunkowej firmy, opracowaniu i realizacji działań rebrandingowych, modyfikacji strony internetowej oraz działania z obszaru Media Relations. Realizowałam również szkolenia z zakresu tworzenia i wdrażania strategii PR dla zarządu firmy oraz pracowników wyższego szczebla kierowniczego.


powrót »