Skip links

Media Relations

Budowanie strategii PR
Event marketing
Komunikacja kryzysowa
Media Relations
Profesjonalny Asystent Zarządu
Media są bardzo ważnym elementem budowania wizerunku firmy. Umiejętna współpraca z nimi powoduje, że docieramy do szerokiego grona odbiorców, łatwiej osiągamy nasze cele komunikacyjne i na większą skalę budujemy wizerunek firmy. Media są obecne w naszym życiu, bez względu na to czy tego chcemy czy nie. Możemy świadomie budować relacje z nimi, lub czekać aż zostaniemy „wywołani do tablicy”. Świadoma firma wybiera pierwszy wariant, a szkolenie to  ma na celu przekazanie wiedzy o tym jak umiejętnie budować wizerunek firmy za pomocą mediów, jakie wybierać narzędzia do komunikacji z mediami oraz jak się komunikować z dziennikarzami zarówno na co dzień, jak i w sytuacjach kryzysowych.
Zakresy tematyczne:
 • Specyfika działań Media Relations
 • Kluczowe założenia komunikacji z otoczeniem
 • Specyfika pracy dziennikarza
 • Relacje przedstawiciel firmy – dziennikarz (wzajemne oczekiwania i budowanie relacji)
 • Rodzaje mediów i ich podział
 • Bieżąca komunikacja z mediami i otoczeniem
 • Kontakty bezpośrednie np. wywiad
 • Kontakty telefoniczne
 • Spotkania formalne
 • Spotkania nieformalne
 • Informacja prasowa
 • Konferencja prasowa
 • Śniadanie prasowe
 • Briefing
 • Zagraniczne i krajowe wyjazdy studyjne
 • O czym należy pamiętać i jakich błędów nie popełniać podczas wypowiedzi dla mediów
 • Komunikacja kryzysowa
 • Zachowanie podczas wystąpień przed kamerą
 • Mowa ciała podczas wystąpień przed kamerą
 • Dress code podczas wystąpień publicznych
 • Stres i panowanie nad emocjami
 • Dykcja
 • Sposoby monitorowania mediów
W obszarze media relations oferuję:
 • Szkolenia dla firm
 • Konsultacje indywidualne
 • Opracowanie i wdrażanie standardów
 • Przygotowanie do konferencji, wywiadów, setek
 • Organizację i prowadzenie konferencji
 • Warsztaty z pracy z kamerą