Skip links

Budowanie strategii PR

Budowanie strategii PR
Event marketing
Komunikacja kryzysowa
Media Relations
Profesjonalny Asystent Zarządu
Celem szkolenia jest poznanie roli i znaczenia działań związanych z promocją reputacji firmy i nabycie wiedzy z zakresu umiejętnego zarządzania tymi działaniami.  Podczas szkolenia uczestnicy poznają różne metody i narzędzia do budowania wizerunku firmy, ich charakterystykę i zastosowanie. Podczas części praktycznej uczestnicy nauczą się pisania strategii PR w oparciu o potrzeby komunikacyjne i biznesowe firmy.
Zakresy tematyczne:
 • Definicja i rodzaje działań Public Relations
 • PR wewnętrzny
 • PR zewnętrzny
 • Cele działań PR
 • Rola pracowników w kształtowaniu wizerunku placówki
 • Budowanie strategii PR
 • Cele działań PR
 • Grupy docelowe
 • Mierzenie efektywności działań PR
W tym obszarze oferuję:
 • Szkolenia dla firm
 • Konsultacje indywidualne
 • Opracowywanie strategii PR z Zarządem